Nyheter

Felstavade domänadresser oacceptabelt gissel

Bedragare har köpt felstavade domänadresser på nätet i stor skala för att utnyttja dem i brottsligt syfte. Även den som stavar fel till Konsumentverkets webbadress modemkapas nu. Verkets ”bluffstoppare” fungerar inte heller dit man kommer, vilket är allvarligt. Den har varit ett skydd för dem som har modemuppkoppling till nätet.

Det har plötsligt blivit väldigt viktigt att man stavar rätt när man ska ut på Internet. De så kallade fulregistreringar av en lång rad felstavade domännamn som gjorts hos NIC-SE kan ge datoranvändarna såväl oväntade debiteringar – genom modemkapning – som virus i datorn. En brandvägg och ett uppdaterat virusskydd är nu synnerligen viktigt!

– Situationen är fullständigt oacceptabel i många avseenden. Jag utgår från att NIC-SE nu prövar alla vägar för att komma tillrätta med problemen både på kort och lång sikt, säger Karin Lindell, Konsumentverkets generaldirektör.

Konsumentverket anser att det bästa vore om de felstavade domänadresserna helt enkelt stängdes av. Uppenbara felstavningar av officiella domänadresser bör inte kunna registreras och köpas.

– Det handlar om ett uppsåtligt handlande i brottsligt syfte, vars konsekvenser vi kanske bara sett början på. Det är viktigt att komma åt dem som satt detta i system, säger Karin Lindell.

Är man osäker på stavningen i en webbadress kan man alltid kolla upp saken via en sökmotor som Google eller Altavista.

Post Comment