Nyheter

Få hushåll har råd med nya hyresrätter

Få hushåll har råd med nya hyresrätter

VÄSTERÅS. En ny granskning som Hyresgästföreningen gjort visar att inte ens hälften av hushållen har råd med en nybyggd tvårummare på 60 kvm. ”Det byggs för lite och för dyrt”, säger Hyresgästföreningens utredare Johan Lindahl. Han menar att den viktigaste utmaningen för den nya bostadsministern Peter Eriksson blir att öka byggandet av hyresrätter med rimliga hyror.

Trots ett ökat bostadsbyggande ökar bostadsbristen i Västerås. Befolkningsökningen de senaste åren har legat runt 1500 personer samtidigt som bostadsbyggandet 2015 endast kom upp i 530 färdigställda bostäder. Detta ska ställas i relation till politikernas mål om 1000 bostäder om året.

– Idag finns ett ackumulerat behov av fler bostäder som bara kan tillgodoses om politikerna lokalt och nationellt sjösätter konkreta åtgärder som får fart på byggandet, säger Johan Lindahl.

Men problemet är inte bara att det byggs för få bostäder. De höga hyrorna på nybyggda hyresrätter drabbar fler än bara fattiga. De orimliga hyresnivåerna gör att 60% av hushållen i Västerås inte har råd med en nybyggd tvårummare på 60 kvm, som i genomsnitt kostar 8 500 kr/mån.

Enligt SCB:s inkomststatistik skulle en undersköterska behöva lägga hälften av sin disponibla inkomst på hyran för att ha råd med en sådan lägenhet.

Johan Lindahl är positiv till att regeringen föreslagit ett investeringsstöd för ökat bostadsbyggande som också innehåller ett hyrestak men vill se fler konkreta idéer för att få fart på byggandet.

– Marknaden har visat att det går bra att bygga dyrt kring kajkanterna. Nu hoppas vi att den nya bostadsministern kan få fart på byggandet av billigare bostäder som människor har råd att bo i.

Post Comment