Nyheter

Effektivare rengöring blev lortigare lokaler

Effektivare och billigare rengöring var skälet till att Linköpings kommun omvandlade hela sin städverksamhet med 506 städerskor i början av 1990-talet. Men resultatet blev lortigare lokaler. Det ekonomiska utfallet är oklart. I dag har kommunen inga anställda städerskor.

Beslutet att Linköpings kommun skulle förändra sin städverksamhet och uppmuntra så kallade alternativa utförare i små och medelstora företag var en tidstypisk variant på de nya styr- och kontrollsystemen som blev moderna i kommunerna under tidigt 1990-tal. Städningen skulle bli billigare utan att försämras. Men de nya utförarna ville inte anställa äldre städerskor som varit i branschen länge. De som lovades jobb erbjöds däremot lägre löner än vad de hade haft av kommunen. Följden blev att några gick samman och grundade ett personalbolag.

Hur det gick för dem som skulle bli egna företagare och göra jobbet vid hela omvandlingen – städerskorna – beskriver professor Elisabeth Sundin och forskningsassistent Gunilla Rapp från Arbetslivsinstitutet i rapporten Städerskorna som försvann. Ett problem för kvinnorna var att det var svårt att lägga anbud och konkurrera eftersom kostnaderna i deras företag var högre av flera orsaker.

Städerskorna hade mycket yrkesstolthet och visioner om hur de ville utföra sitt jobb. I dag är få av dem kvar i sin bransch. Många är förtidspensionerade efter ett hårt yrkesliv. Av de städföretag som bildades i början av 1990-talet finns knappt några kvar. I stället är de uppköpta av två stora dominerande bolag.

Budskapet till de ansvariga i kommunerna är att man måste tänka sig för vad det är man vill ha.

Beställarna måste förstå att alla extra tjänster kostar. Om man inte är beredd att betala för städning får man det heller inte rent, säger Elisabeth Sundin.

Post Comment