Nyheter

Djur för alla på VH:s öppet hus lördag 30 september

Möt stora och små djur i Öppet hus lördagen 30 september. Då öppnar VH-fakulteten vid SLU i Uppsala dörrarna för alla som vill blicka in i på ett djursjukhus och se vad som händer där.


Fokus blir förstås på hund, katt och häst, men även lantbrukets djur ska finnas med på ett hörn. Förutom demonstrationer och rundvandring blir det också korta populärvetenskapliga föredrag om aktuell forskning.

Hela aktiviteten med öppet hus hålls på Klinikcentrum vid SLU i Uppsala kl 10-15. Samtliga demonstrationer och föredrag hålls inomhus. Utomhus blir det uppvisningar på grönytorna norr om Klinikcentrum samt på travbanan.

För alla hundvänner bjuds på agility och lydnadsuppvisningar. De hästintresserade kan se bland annat travhästar i aktion. För barn hålls ett särskilt program vid öppet hus. SLU-pedagogen Nils Trowald kommer att visa alla barn (och några vuxna) sina trollkonster under flera föreställningar. Kanske trollar han både fram – och bort – ett antal kaniner.

I och med öppet hus blickar VH-fakulteten både bakåt och framåt. Historiskt är det i år 30 år sedan ett antal lärare, forskare och övrig personal flyttade från dåvarande Veterinärhögskolan i Stockholm till det nystartade SLU i Uppsala.

För framtiden gäller nu närmast starten av det nya Universitetsdjursjukhuset vid SLU i Uppsala. Ett sjukhus som ska inrymma vård av både smådjur och häst inom samma organisation och som invigs 1 januari. Till framtiden hör även satsningen på helt nya lokaler för VH-fakulteten. Men den invigningen ligger ännu ett par år framåt i tiden.

Programmet för öppet hus den 30 september kommer att finnas på www.slu.se från och med vecka 39.

Fotnot: VH-fakulteten = fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU

SLU (42 nyheter, 1 evenemang)

Ytterligare information:
http://www.slu.se

Post Comment