Destination Uppsala

Uppsala rustar med InfoPoints för bättre service gentemot besökare

Uppsala rustar med InfoPoints för bättre service gentemot besökare

Destination Uppsala har genom Uppsala Tourist Center startat ett strategiskt samarbete med aktörer i Uppsala i form av s.k. InfoPoints. Dessa ska bidra till att fler besökare, på fler platser runt om i Uppsala, kan få information om det turistiska utbudet och tips på aktuella evenemang och pågående aktiviteter i Uppsala och länet.

Lagom till att turistsäsongen börjar har Destination Uppsala och Uppsala Tourist Center ingått ett strategiskt samarbete med olika aktörer, för att erbjuda turister och besökare turistinformation på flera platser runt om Uppsala. Samarbete sker genom så kallade InfoPoints, enklare bemannade turistserviceplatser, knutna till Uppsala Tourist Center.

– Mötet mellan människor är mycket uppskattat av besökare. Ett gott värdskap är en stor del av grunden till merförsäljning inom besöksnäringen. Vi vill att det ska vara lätt och trevligt att vara gäst i Uppsala, våra InfoPoints ett bra sätt att skapa engagemang och få fler besökare att upptäcka mer av det turistiska utbudet här, säger Fanny Löfgren, Chef Tourist Center.

Förr var en turistbyrå ofta den enda informationskanalen för besökarna i en ny stad, men idag finns oändligt många fler. Den tekniska utvecklingen har revolutionerat informationsöverföringen, något som har blivit mycket påtagligt vad gäller turistinformation. Enklare frågor om öppettider och liknande är idag lätta att få svar på via t.ex. digitala kanaler. Dock är det endast ett fåtal kanaler som kan erbjuda de fördelar som det personliga mötet innebär.

Ett pilotprojekt som genomfördes av Bergs kommun i Storsjöbygden (Framtidens Turistinformation) sommaren 2014, visade att 19 % av de tillfrågade besökarna på en InfoPoints angav att besöket hade fått dem att ändra sina planer och 9 % stannade längre än de tänkt från början (källa: Visita).

I dagsläget finns fyra InfoPoints knutna till Uppsala Tourist Center. Dessa är:

  • Akademiska sjukhuset, ingång 70
  • Fyrishovs Stugby & Camping
  • Gamla Uppsala Museum
  • Shell/7-eleven Vaksalagatan

Ambitionen är att inleda fler samarbeten med andra aktörer i Uppsala under året.

Post Comment