Destination Uppsala

Rekordmånga övernattningar i Uppsala

Rekordmånga övernattningar i Uppsala

Preliminär statistisk från Statistiska Centralbyrån visar att ca 632 000 övernattningar gjordes på kommersiella boendeanläggningar i Uppsala kommun under 2015. Det är 32 000 fler än 2014, en ökning med 5 %. Sedan 2010 har de kommersiella gästnätterna ökat med 30 % och resultatet för 2015 är det högsta för hela perioden.

– Det är glädjande att Uppsala fortsätter sin positiva utveckling av kommersiella gästnätter för femte året i rad, säger Tiina Mykkänen, VD på Destination Uppsala.

Den preliminära inkvarteringsstatistiken från Statistiska centralbyrån visar att ca 632 000 övernattningar gjordes på de kommersiella boendeanläggningarna i Uppsala kommun under 2015. Det innebär en ökning med 5 % från 2014, vilket motsvarar ca 32 000 nätter.

Det är sommarens positiva siffror som har bidragit till ökningen. En ovanligt bra julimånad drog upp utfallet för besöksåret 2015. De nationella övernattningarna ökade med 5 % och de internationella gästnätterna med 7 %.

– Vi har sett att konserter och evenemang är en viktig beståndsdel för att locka turister till Uppsala. Under juli hade vi världsartister som Elton John och Snoop Dogg på besök, det är glädjande att se att besökarna också övernattar här i samband med konserterna, säger Tiina Mykkänen.

Destination Uppsala har följt utvecklingen för de kommersiella gästnätterna i Uppsala kommun sedan 2010, och resultatet för 2015 är det högsta för perioden. Sedan 2010 har kommersiella gästnätter ökat med ca 30 % i Uppsala, motsvarande siffra för riket är 17 %.

Av Uppsalas större utlandsmarknader, minskade Tyskland något, medan Storbritannien, Danmark och Polen ökade.

På destinationuppsala.se kan du läsa hela rapporten för januari – december 2015 och även tidigare rapporter om besöksstatistiken i Uppsala.

Post Comment