Destination Uppsala

Kongresser har genererat 127 miljoner till Uppsala

Kongresser har genererat 127 miljoner till Uppsala

Under 2015 genererade de möten och kongresser som arrangerades i Uppsala ca 127 miljoner kronor till besöksnäringen, handel, boendeanläggningar och transportörer. Det visar den årsrapport för Uppsalas mötes- och evenemangsindustri som Uppsala Convention Bureau, inom Destination Uppsala har tagit fram för tredje året i rad.

– Vi vill att mötes- och evenemangsfrågan ska ha en central betydelse för Uppsala. Vi hoppas att rapporten kan skapa en tydligare bild av och en ökad förståelse för vad möten och evenemang bidrar till. Vår årsrapport ger en möjlighet att kommunicera tillväxt, förändringar och framgångar. Rapporten är också ett stöd i planeringen av kommande års arrangemang, säger Anna Lindström, Chef Möten & Evenemang, Uppsala Convention Bureau (UCB), Destination Uppsala.

Under 2015 arrangerades ca 170 organisations- och föreningsmöten med totalt 27 000 deltagare, det är en ökning med 13 % i antalet möten och 4 000 fler deltagare i jämförelse med föregående år. En mötesdelegat uppskattas spendera i snitt 3 000 kr/dygnoch därmed drog 2015 års möten in ca 127 miljoner kronor till Uppsala, en ökning med drygt 13 % jämfört med 2014.Rapporten för året 2015 visar också en markant ökning av antalet genomförda mästerskap och större idrottscuper.

Det som rapporten ännu inte omfattar är mätningen av de indirekta effekterna av möten och evenemang, såsom kunskapsimport och positiva upplevelser. I och med ett lokalt värdskap kan fler delta, lära och uppleva, än när mötet eller evenemanget arrangeras på annan ort.

Verksamhetsområdet Möten & Evenemang/UCB har som uppgift att värva och verka för fler kongresser, konferenser och evenemang till Uppsala. Arbetet går ut på att aktivt påverka, stödja och underlätta arbetet med att förlägga och arrangera möten och evenemang här. Ett nationellt eller internationellt arrangemang förläggs här tack vare ett gott lokalt ambassadörskap, att en lokal person visar ett tydligt engagemang i sitt nationella eller internationella nätverk. Det innebär att alla som bor och är verksamma i Uppsala är viktiga ambassadörer för att få hit än fler möten och evenemang.

Vid ett flertal tillfällen per år bjuder Möten & Evenemang/UCB och sina partners in arrangörer av möten och evenemang till diverse träffar med målet att fånga upp erfarenheter, utmaningar och idéer. Det ligger till grund för det kompetensstöd och utbildningsinsatser som UCB och besöksnäringen sen erbjuder arrangörerna. Dessa forum ger också arrangörerna möjlighet att sinsemellan dela erfarenheter.

Ikväll är det återigen dags för ett sådant forum, Ambassadörsmiddagen. Här samlar man och premierar 100 av årets mötes- och evenemangsambassadörer som visat ett gott ambassadörskap för Uppsala, personer som under föregående år har ordnat ett internationellt eller nationellt möte eller idrottsevenemang. Årets middag hålls på IFU Arena.

Årsrapporten finns att läsa på uppsalaconventionbureau.se.

Post Comment