Nyheter

Dessa företag har högst tillväxt i Uppsala län

Företagen i Tierps kommun upplevde den bästa utvecklingen i Uppsala län under förra året, och tar därför en 71:a plats i hela riket. Särskilt företag inom finans- och företagstjänster samt tillverkande företag låg bakom prestationen.

”Vi tror att en av orsakerna till att företagen har vuxit så bra i kommunen beror på att företag som levererat företagstjänster till de tillverkande företagen haft god draghjälp av en god konjunktur. En annan orsak kan vara att många av de tillverkande företagen valt en hög och specialiserad tekniknivå som gör dem mindre känsliga för konjunkturförändringar och konkurrens, säger kommunalrådet
Bengt-Olov Eriksson.”

– Det är främst när det gäller omsättningen som Tierpsföretagen verkligen utmärker sig. Nästan sju av tio företag rapporterar en förbättrad omsättning samtidigt som genomsnittsomsättningen ökar mer än i övriga riket. Sammantaget ger det Tierp en andraplats i omsättningskategorin.

– En klar majoritet av företagen i Tierp, 56,2 procent, rapporterar ett ökat resultat. I likhet med omsättningen har resultatutvecklingen gått bäst hos företagen inom finans- och företagstjänster.

– Utvecklingen av kreditvärdigheten har utvecklats bättre än i övriga landet. En klar majoritet, 63,7 procent, åtnjuter en högre kreditvärdighet än året innan.

– Det är en sak för företagen att lyfta sin kommun genom höga tillväxttal under ett givet år, det är något helt annat att göra det år efter år. Denna uthålliga tillväxt är viktig för ekonomisk stabilitet, sysselsättning och välfärd. Sett över de fyra år som undersökningen genomförts placerar det Tierps kommun på fjärde plats i Sverige.

Årets Företagarkommun är ett samarbete mellan Företagarna och UC för att uppmärksamma var företagandet har utvecklats bäst under det gångna året. Mätningen visar vad företagen gör för kommunen och dess invånare i form av ekonomisk tillväxt.

Det är viktigt att notera vår rankning av kommunerna inte säger något om var i Sverige företagen är bäst. Vi visar i stället var företagandet utvecklats bäst. Det kan i många fall vara från en låg nivå. Men tillväxt är utveckling och vi vill visa på de kommuner där utvecklingen gått snabbast under året.

Post Comment