Nyheter

Connect ger investerare unik chans att träffa Uppsalas främsta Start-up företag

Den 21 april arrangerar CONNECT Uppsala tillsammans med CONNECT Östra Sverige Finansieringsforum StartUp 2005 i syfte att ge regionens främsta tillväxtföretagen möjlighet att träffa regionala, nationella och internationella investerare.

– Målet med forumet är att skapa en lokal arena där innovativa företagare får träffa riskkapitalister och affärsänglar beredda att bidra till långsiktigt tillväxt genom att tillföra kompetens, kontakter och kapital, säger Fredrik Blomquist projektledare på CONNECT Uppsala.

En panel bestående av experter från CONNECTs nätverk väljer under ett mycket noggrant urvalsförfarande ut 10 av 50 kunskapsintensiva tillväxtföretag som får möjlighet att presentera sig och sin affärsidé för investerare.

De företag som inte går vidare i urvalsprocessen kommer dock att delta på den minimässa som arrangörerna anordnar på Atrium samma dag. Här finner investerare företag med internationell tillväxtpotential från en rad intressanta branscher, däribland bioteknik, materialteknik, telecom och it.

Finansieringsforum StartUp 2005 genomförs med bred lokal förankring i näringslivet, bl a med CONNECT Uppsala och CONNECT Östra Sveriges partners.

– Det är roligt att detta sker i Uppsala och det är bra att vi, som partner till CONNECT, får vara med och bidra i paneler och träffa företagen, säger Mats Gunnarsson auktoriserad revisor på Öhrlings PriceWaterhouseCoopers.

Vilka de 10 slutfinalisterna blir kommer att presenteras i månadsskiftet mars/april.

Finansieringsforum StartUp 2005 äger rum den 21 april, kl. 11.30-20.00 på Atrium, Dragarbrunnsgatan 46, Uppsala. Anmälan görs via: startup@connectost.se

Post Comment