Högskoleverket

Brist på pengar och tolkar för teckenspråkiga studenter

Post Comment