Nyheter

Bolånekunderna i Uppsala län flyr rörlig ränta och binder

Under perioden januari-mars 2007 valde 53 procent av Länsförsäkringars Uppsalas bolånekunder rörlig bolåneränta. Det är en minskning med hela 16,2 procentenheter sedan mars 2006. Samtidigt har andelen kunder som valt att binda på ett år ökat med 10,7 procentenheter till nästan 14 procent under samma period. Detta visar Länsförsäkringars Bolånebarometer som är en sammanställning över hur Länsförsäkringars bolånekunder väljer bindningstider.

– Andelen som väljer rörligt rasar och allt fler väljer korta bundna räntor. Kunderna har säkert tagit till sig alla varningar om höjda räntor och fortsätter att försäkra sig mot kommande höjningar. För många hushåll kan det kännas tryggt att fördela lånen över fler bindningstider, säger Johan Sojde, bankansvarig Länsförsäkringar Uppsala.

Även om andelen som väljer rörligt minskat kraftigt går Uppsalas bolånetagare mot strömmen. I Uppsala län finns högst andel i landet som fortfarande väljer rörlig ränta, 53 procent, jämfört med riksgenomsnittet på 44,5 procent. I länet finns också lägst andel i landet som valt att binda räntan på längre bindningstider som 5 eller 10 år.

Bindningstider 30 mars 2007 (30 mars 2006 inom parentes)

3 månader: 53 % (69,2)
1 år: 13,6 % (2,9)
2 år: 11,1 % (6)
3 år: 10,5 % (10,1)
4 år: 2,7 % (0)
5 år: 7 % (7,3)
7 år: 2,3 % (0,3)
10 år: 0,6 % (3,2)

Länsförsäkringar Uppsala

Post Comment