Nyheter

Biovitrum blir huvudsponsor i Aroseniusfonden som stödjer forskning inom blödarsjuka

Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS) tog 1996 initiativ till att bilda en fond med syfte att stödja forskning inom hemofili (blödarsjuka) samt sprida kunskap om sjukdomen. Fonden är uppkallad efter konstnären Ivar Arosenius (1878-1909) som själv hade blödarsjuka och gick bort i unga år i denna sjukdom. Ivar Arosenius har i sin konst ofta gett uttryck för de stora svårigheter hans sjukdom orsakade.


Sedan Biovitrum bildades 2001 som en avknoppning från Pharmacia har behandling av blödarsjuka varit ett av företagets mest angelägna områden. Läkemedlet ReFacto mot blödarsjuka utvecklades ursprungligen inom Pharmacia och förvärvades därefter av det amerikanska läkemedelsbolaget Wyeth. Biovitrum tillverkar ReFacto på uppdrag åt Wyeth samt marknadsför läkemedlet i Norden.

Pharmacia var huvudsponsor för Aroseniusfonden när fonden startades 1996 och med Biovitrums starka engagemang inom hemofili är det naturligt för Biovitrum att nu ta ansvaret som huvudsponsor.

– Att bli huvudsponsor är en form av stöd till fonden och samarbete med dess huvudman som vi finner angeläget att medverka till. Hemofili är ett sjukdoms- och forskningsområde som vi är mycket aktiva inom, säger Hans Örström, huvudansvarig för tillverkningen och försäljningen inom Biovitrum. Aroseniusfonden har en mycket viktig roll när det gäller att uppmärksamma intressanta projekt som kan bidra till kunskapsutvecklingen inom detta område, något som är värdefullt för alla parter, säger Örström vidare.

Biovitrum har avtalat om ett treårigt stöd inom ramen för fondens regler för sponsorsamarbete. Fonden har en styrelse som utses av FBIS. Etablerade forskare inom området hemofili och genterapi finns representerade.

Post Comment