Nyheter

Beslut fattat om Kvarnen

Fastighetsbolaget Kvarnengallerian har ansökt om Hyresnämndens tillstånd att utföra en omfattande ombyggnad av bostadslägenheterna i affärscentret Kvarnen i Uppsala. Hyresgästföreningen har företrätt 12 hyresgäster i Hyresnämnden.

Hyresnämnden beslutade att hyresvärden till största delen får genomföra ombyggnaden. Däremot beslutade hyresnämnden att bolaget inte får installera diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare som standard.

Juristen Björn Collin menar att beslutet i stort var ganska väntat utifrån rättsläget. – Svea Hovrätt vars beslut bestämmer hur lagen ska tillämpas dömer nästan uteslutande till hyresvärdens fördel i dessa ärenden. Reglerna om hyresgästinflytande framstår därför ofta som en papperstiger. De stora hyreshöjningarna som blir följden vid stora ombyggnader blir mycket kännbara för hyresgästernas ekonomi. Inte sällan blir hyresgäster därför tvungna att lämna sina hem, säger Björn Collin,

Hyresgästföreningen är kritisk till att hyresgästernas intressen väger så lätt i dessa ärenden och driver på för en förändring av lagstiftningen.

Det som är unikt i detta fall är att Hyresnämnden avslog Kvarnengallerians ansökan på en del punkter. Nämnden godtar inte att diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare sätts in i lägenheten som standard.

Post Comment