Nyheter

Bankomater tar ton genom talsyntes

Acapela Group och SEB har gemensamt lanserat talande bankomater överallt i Sverige. Tanken bakom denna tjänst är att förbättra tillgängligheten för de som lider av synproblem eller dyslexi samt för andra grupper som föredrar tal framför text, som exempelvis äldre människor och personer med invandrarbakgrund.

Tekniken bakom text-till-tal-lösningen kommer från Acapela och den röst som SEB valt att använda heter ”Erik” och är en av de svenska stämmorna. Acapela har en gedigen erfarenhet av att implementera talsynteslösningar inom en mängd olika användningsområden och arbetar konstant med att utöka sin språkportfölj samt med att finjustera olika aspekter av de redan existerande språken. Idag finns 25 olika språk tillgängliga, däribland samtliga skandinaviska språk, och totalt finns ett utbud bestående av ett 50-tal individuella röster.

SEB är den första banken i Sverige som valt att använda talsyntes som teknisk lösning för att ge tal åt sina bankomater. Carin Hallqvist, informationsansvarig för tal i automater vid SEB säger:

Vi har haft ett tätt samarbete med Synskadades Riksförbund för att utveckla dessa taltjänster. Funktionen har även testats av en grupp medlemmar, så att bankomaternas talfunktion ligger i linje med användarnas specifika behov. Vårt syfte med införandet av talsyntes är att kunna erbjuda ett större utbud av tjänster och att förbättra våra produkter för människor med olika typer av handikapp. Acapelas röst svarar perfekt mot de kriterier vi ställde gällande tydlighet och naturlighet.”

Den nya tillämpningen är lätt att använda och finns i samtliga SEB:s knappt 400 bankomater runtom i landet. Talet aktiveras genom att kunden trycker på en knapp innan kortet förs in. Talfunktionen finns tillgänglig för de vanligaste tjänsterna: uttag av svenska kronor, kontoutdrag samt för laddning av mobiltelefonkort. Tjänsten implementerades i början av året och används i allt större utsträckning. I februari gjordes 564 uttag med tal, en siffra som i mars ökade till 666.

Genom denna nya taltjänst kan bankomaterna dels bidra till att underlätta vardagen, dels leda till en tryggare tillvaro för många människor. Ett stort antal av de personer som lider av synproblem tar idag vanligtvis ut större belopp, eftersom de föredrar att begränsa antalet bankomatbesök av rent praktiska skäl.

Acapela Sweden AB:s VD, Lars-Erik Larsson, kommenterar samarbetet: ”Vi är väldigt stolta över att ha fått SEB:s förtroende beträffande deras lansering av bankomater med tal. Talsyntes kan användas inom ett stort antal områden och detta är ett bra exempel på hur tekniken kan bidra till effektivare verktyg och samtidigt leda till en smidigare tillvaro för en stor grupp människor i samhället.”

Post Comment