Akademiska Sjukhuset

Magnetstimulering ny behandling vid depression

Magnetstimulering ny behandling vid depression

Fler patienter med medelsvår depression ska kunna erbjudas behandling med magnetströmmar, så kallad repetitiv transkraniell magnetstimulering, rTMS. Det framgår av Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer. Tidigare har behandlingen endast varit rekommenderad inom ramen för forskningsprojekt.

– Det är ett välkommet tillägg för den stora grupp patienter med medelsvår depression som idag inte har tillräcklig effekt av samtalsterapi och läkemedelsbehandling, säger Robert Bodén, överläkare på mottagningen för hjärnstimulering vid Akademiska sjukhuset.

Transkraniell magnetstimulering (rTMS) innebär att en elektromagnet sätts mot huvudet. Magneten producerar ett snabbt varierande magnetfält som framkallar ett svagt elektriskt fält i hjärnbarken. Detta leder till att den elektriska aktiviteten antingen kan ökas eller minskas i de nervceller hjärnan som tar emot och överför nervimpulser. Behandlingen ska inte förväxlas med elbehandling, ECT, som fortfarande är den ojämförligt mest effektiva behandlingen mot svåra depressioner.

– I många andra delar av världen har transkraniell magnetstimulering sedan många år tillbaka varit en godkänd behandling för depression, men i Sverige har den tidigare endast varit rekommenderad att ges inom ramen för forskningsprojekt, berättar Robert Bodén, som forskar på rTMS och har varit faktagranskare åt Socialstyrelsen i arbetet med de nya riktlinjerna.

Det pågår just nu en klinisk prövning av en nyligen utvecklad form av rTMS, som möjligen är mer effektiv och innebär klart kortare behandlingstid. I denna studie behandlas även patienter med schizofreni. Om Akademiska beslutar sig för att satsa på att introducera denna behandling så finns kunskapen och infrastrukturen att starta inom kort vid mottagningen för hjärnstimulering.

– Det handlar om en tämligen stor grupp patienter med medelsvår till svår depression som inte har tillräcklig effekt av sin nuvarande behandling. Hur många vi kommer kunna behandla kommer i slutändan handla om resurser, säger Robert Bodén.

Post Comment