Akademiska Sjukhuset

Fler sjuka barn får undervisning på Akademiska

Antalet barn som vårdas inneliggande på Akademiska sjukhuset och får hjälp med skolgången via Sjukhusskolan ökar. Förklaringen är bland annat att fler barn från Uppsala och andra delar av landet numera får strålbehandling vid Skandionkliniken, men också nya regler som innebär att sjukhusvistelsens längd har mindre betydelse, att behovet styr i högre grad.

– I fjol hade vi cirka 500 elever i Sjukhusundervisningen och den siffran har vi redan passerat i år. Det handlar till exempel om barn som vårdas för cancer, diabetes eller svåra brännskador, ibland under flera veckor eller månader. För många är skolan lite av en friskhetsoas där man kan lämna sjukdomen och bara vara elev, men också träffa andra barn i liknande situation, säger Erika Norstedt, enhetschef för Sjukhusundervisningen på Akademiska sjukhuset.

Alla barn i Sverige som går i grund- eller gymnasieskola har rätt till undervisning under sjukhusvistelsen. Det handlar totalt om cirka 8 000 barn per år. På Akademiska sjukhuset arbetar elva lärare uppdelade på barnsjukhuset, barn- och ungdomspsykiatrin samt Folke Bernadotte Regionhabilitering.

I augusti i år fick landets Sjukhusundervisning för första gången allmänna råd från Skolverket som förtydligar uppdraget, bland annat ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting. Det är kommunen där sjukhuset är beläget som ansvarar för elever i grundskola och gymnasium, medan landstinget har ansvar för de barn som har rätt till förskole- och fritidshemsverksamhet. På Akademiska finns lekterapi för de yngre barnen. De allmänna råden för utbildning på sjukhus fastslår även att sjukhusundervisningen så långt det är möjligt ska motsvara undervisningen i elevens ordinarie skola.

I höst besöker Skolinspektionen 20 av de 37 kommuner i landet som anordnar sjukhusundervisning, för att se hur man arbetar bland annat med de nya råden. Den 12 december besöker inspektionen Akademiska sjukhuset.

– Vi välkomnar de allmänna råden som gynnar kvalitetsutveckling och borgar för ökad likvärdighet nationellt. De ger oss ett kvitto på betydelsen av att ha en bred kompetens i lärargruppen och att ha lärare med erfarenhet av specialpedagogik, berättar Erika Norstedt.

Sjukhusundervisningen på Akademiska barnsjukhuset huserar i två salar intill lekterapin, men det händer att lärare får uppsöka barn på vårdavdelningar när de inte orkar ta sig dit. Nyligen rekryterades en gymnasielärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen och alla lärare inom sjukhusundervisningen är legitimerade. För att kunna skräddarsy ett upplägg har sjukhuslärarna ett nära samarbete med elevens hemskola.
– Skolan är väldigt uppskattad och har stor betydelse för barnens tillfrisknande. Samtidigt är det en trygghet att kunna fullfölja skolgången, få betyg och veta att man kan fortsätta gå i samma klass efter sjukhusvistelsen, avrundar Erika Norstedt.

Mer information:
Erika Norstedt, enhetschef Sjukhusundervisningen
Telefon: 018-7272515 eller 0725802756 E-post: erika.norstedt@uppsala.se

FAKTA: Sjukhusundervisningen (Sjukhusskolan)

Alla barn i grundskolan och gymnasiet, som vårdas inneliggande på sjukhus, har rätt till sjukhusundervisning.
Cirka 8 000 barn i Sverige får undervisning på sjukhus per år. På Akademiska rör det sig om drygt 500 barn per år.
I augusti 2016 kom allmänna råd om utbildning på sjukhus som förtydligar ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting. Det är kommunen där sjukhuset är beläget som ansvarar för elever i grundskola och gymnasium, medan landstinget har ansvar för barn i förskoleåldern samt fritidshemsverksamhet. Här slås även fast att sjukhusundervisningen så långt som det är möjligt ska motsvara undervisningen i elevens ordinarie skola.
Under hösten 2016 gör Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av särskild undervisning på sjukhus.

Post Comment