Akademiska Sjukhuset

Brännskadeexperter på Akademiska: Skållningsskador på småbarn kan undvikas

I Sverige drabbas runt 2 600 barn av brännskador varje år. Flertalet är under tre år och den vanligaste orsaken är heta vätskor. Brännskadeexperter på Akademiska sjukhuset menar att i princip alla skållningsskador kan undvikas. I dag finns de på IKEA-varuhuset i Uppsala för att informera föräldrar om risker och vad man bör tänka på i hemmet.

Det är andra året i rad personal från Akademiskas brännskadecentrum gör en satsning riktad till småbarnsföräldrar för att öka medvetenheten om skållnings- och brännskador samt hur olyckor kan förebyggas. Tidpunkten är vald med anledning av internationella preventionsdagen mot bränn- och skållningsskador på barn som infaller den 7 december. Dagen initierades 2010 av Paulinchen, en tysk organisation som arbetar med prevention och rehabilitering för barn som råkat ut för bränn- eller skållningsskador.

– Det är viktigt att öka medvetenheten om hur skållningsskador sker och hjälpa föräldrar, syskon och anhöriga att minimera risken att barn skadas. I princip alla skållningsskador små barn kan undvikas. Att vi valt IKEA hänger samman med att vi kan nå målgruppen där. Cirka 8 000 besöker varuhuset lördagar, varav många barnfamiljer. Dessutom är vi båda måna om en säker och trygg miljö för de allra minsta, säger Fredrik Huss, överläkare på brännskadecentrum vid Akademiska sjukhuset.

I Sverige brännskadas cirka 2 600 barn varje år. I drygt 40 procent av fallen handlar det om skållning och 60 procent av barnen är under tre år. Olyckorna inträffar oftast i hemmet där barn ska vara som mest trygga.

– Föräldrar är ofta förvånade över hur fort det går. Barn är snabba och har märkligt ”långa” armar. En kopp te eller kaffe räcker för att ett litet barn ska få svår skållningsskada. Man är ouppmärksam några sekunder och vips har barnet kommit åt koppen, dragit i en duk eller kommit åt en kastrull på spisen. Även hett tappvatten i badkar kan orsaka svåra skador, fortsätter Fredrik Huss.

Han betonar att heta vätskor är betydligt vanligare än att barn bränner sig på eldsflammor eller heta föremål, och skadorna orsakar ofta stort lidande både för barnen och deras anhöriga.

När ett barn skållats söker man oftast vård på en akutmottagning eller vårdcentral. I de flesta fall är skadorna begränsade, ungefär som två-tre handflator, och läker med rätt sårvård utan att ge bestående ärr. I 30 procent av fallen är kokkärl inblandade. Den näst vanligaste orsaken är att koppar/muggar med varm vätska spillts ut/dragits ned (11 procent). Andra orsaker är tömning av vattenkokare och för varmt vatten i samband med bad eller dusch.

På brännskadecentrum vid Akademiska sjukhuset vårdas de svårast skadade, cirka 30 barn under 18 år inneliggande per år. Därutöver får cirka 100 barn hjälp med sårvård för mer ytliga hudskador på vår mottagning. Sjukhuset har tillsammans med Universitetssjukhuset i Linköping nationellt ansvar för svåra brännskador, så kallat rikssjukvårdsuppdrag.

Post Comment