Patienter på Akademiska mer nöjda med smärtlindring

VAS (visuell analog skala) är ett sätt att mäta smärta. Patienten graderar sin smärta längs en linje och kan med hjälp av en markör ställa in aktuell smärtintensitet mellan 0 (ingen) och 100 (värsta tänkbara).