Protonstrålning ska minska sena biverkningar vid Hodgkins lymfom

Date: 6 september, 2019

Hodgkins lymfom är en form av lymfkörtelcancer som oftast drabbar unga under 30 år. I en ny nationell studie ska patienterna få protonterapi på Skandionkliniken i Uppsala i stället för traditionell fotonstrålning. Syftet är att minska risken för biverkningar längre fram såsom hjärt- och kärlsjukdomar och strålningsorsakad cancer.

– Syftet med studien är att försöka minska de sena biverkningarna genom att behandla med protoner istället för vanlig fotonstrålning. Flertalet som insjuknar i Hodgkins lymfom är unga och botas från sjukdomen. Behandlingen är cytostatika och dessutom strålning, när sjukdomen inte är utbredd, säger Daniel Molin, överläkare vid cancerkliniken, Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet, som koordinerar studien.

Hodgkins lymfom är en cancerform i lymfsystemet som drabbar 150-200 personer per år i Sverige. Flertalet som insjuknar är unga. Vanliga symtom är svullna lymfkörtlar, särskilt i halsen eller mellan lungorna, men även andningsbevär, feber, svettningar nattetid, trötthet och viktnedgång.

I studien, som startar under september, medverkar samtliga sju universitetssjukhus, även om inte alla kommer att kunna inkludera patienter från start. Forskarna räknar med att inkludera 175 nyinsjuknade patienter i åldern 18-50 år från Sverige och eventuellt även nordiska grannländer. Strålbehandlingen ges vid Skandionkliniken i Uppsala efter att patienterna fått cytostatika på hemsjukhusen. Varje patient kommer totalt att få 10 eller 17 strålbehandlingar.

– Vår förhoppning är att minst 75 av totalt 175 patienter ska behandlas med protoner under fem år, berättar Daniel Molin.

Den så kallade PRO-Hodgkin-studien finansieras av Cancerfonden. Den organiseras av Svenska Hodgkingruppen och leds från Akademiska sjukhuset.

FAKTA: PRO-Hodgkin-studien

  • En icke randomiserad, så kallad Fas II-studie.
  • Startar i mitten av september 2019 och beräknas pågå under fem år.
  • Samtliga universitetssjukhus medverkar. Studien koordineras från Akademiska sjukhuset.
  • Omfattar 175 nyinsjuknade patienter med Hodgkins lymfom i åldern 18-50 år, varav minst 75 behandlade med protoner.
  • Patienterna får först cytostatikabehandling vid sina hemsjukhus, därefter strålbehandling med protoner vid Skandionkliniken i Uppsala.
  • Resultaten kommer att jämföras med en motsvarande grupp som fått behandling med fotoner.
  • Patienterna kommer att följas upp långsiktigt: vartannat år under minst 15 år, med start fem år efter strålbehandlingen.

För mer information, kontakta:
Daniel Molin, överläkare på cancerkliniken, Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet, tel: 070-204 74 18, e-post: daniel.molin@igp.uu.se

Christina Goldkuhl, överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, tel: 031-34 21 000, e-post: christina.goldkuhl@vgregion.se

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu