​​Diabetesvården på Akademiska dubbelt prisad

Date: 7 maj, 2017

Diabetesvården på Akademiska sjukhuset har fått två utmärkelser. I samband med Svensk förening för diabetologis årliga kongress 27-28 april utsågs Jarl Hellman, diabetesansvarig överläkare, till årets diabetolog. Dessutom tog Niclas Abrahamssons avhandling ”On the impact of bariatric surgery on glucose homeostasis” hem priset för årets avhandling.

– Det känns oerhört hedrande att få denna mycket fina utmärkelse. Diabetesvården kräver samarbete och det är en ynnest att få vara med och utveckla vården tillsammans med så många oerhört duktiga medarbetare och kollegor vid sektionen, säger Jarl Hellman.

Det som utmärker diabetesvården på Akademiska sjukhuset, menar han dels är ett centre of excellence inom typ 1-diabetes med spetskompetens inom bukspottkörteltransplantationer. Likaså att sjukhuset använder ny teknologi med insulinpumpar och glukosmonitorering samt att man gör digitala satsningar inom eHälsa för att bland annat öka tillgängligheten.

– För att åstadkomma förbättringar inom diabetesvården krävs ett gott teamarbete, men också en aktiv patientmedverkan. Vi har sedan flera år ett tydligt fokus på kvalitetsutveckling med stöd av det nationella diabetesregistret (NDR). Vi har också gjort en satsning på typ 1-diabetes inom värdebaserad vård som har varit mycket framgångsrik. För att optimera omhändertagandet av patienter finns numera även en särskild diabetespsykolog och en specialinriktad kurator, berättar Jarl Hellman.

Region Uppsala inrättade nyligen ett särskilt diabetesråd vars huvudfokus är typ 2-diabetes och ett förbättrat samarbete mellan sjukhus, primärvård och kommun.

– Inom rådet har vi nyligen tagit fram en särskild ”Diabetesöversikt/portal” som verkligen kan främja kunskapsstyrningen inom det komplexa diabetesområdet, avrundar han.

angle-downcrossmenu