Nyheter

24 miljarder mer i skatt från fysiska personer

Den beskattningsbara förvärvsinkomsten ökade för fysiska personer med närmare fyra procent till 1 379 miljarder kronor vid taxeringen 2006 av 2005 års inkomster. Debiteringen av skatter och avgifter ökade samtidigt med 4,5 procent eller 23,7 miljarder till ca 548 miljarder kronor. Den kommunala inkomstskatten svarade för en huvuddel av det totala beloppet.

Fortsatt stor ökning av inkomstskatt från juridiska personer
Den beskattningsbara inkomsten för de juridiska personerna (aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar m.fl.) uppgick sammantaget till 341 miljarder kronor (+27,9 %). I statlig skatt på inkomst debiterades 92 miljarder kronor efter en ökning från föregående år med drygt 20 miljarder kronor eller 28,6 procent. Huvuddelen eller 96,5 procent av inkomstskatten kom från bolagen. Även vid taxeringen 2005 redovisades en kraftig ökning av den inkomstskatt som debiterades de juridiska personerna. Inkomstskatten från dem ökade då med 22,6 miljarder kronor (+46 %), vilket innebär att den mellan taxeringarna 2004 och 2006 i det närmaste fördubblats.

Post Comment