Nyheter

19 universitet och högskolor ska starta kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen

19 universitet och högskolor ska starta kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen

Regeringen har i dag gett flera lärosäten i uppdrag att bygga upp nya kompletterande utbildningar för personer med utländsk utbildning till apotekare, arkitekt, barnmorska, biomedicinsk analytiker, ekonom, fysioterapeut, ingenjör, psykolog, sjuksköterska, socionom och systemvetare.

– Många utrikes födda i Sverige har fortfarande svårt att hitta ett arbete som motsvarar deras kompetens och utbildningsnivå. Människor som kommer till Sverige ska snabbt komma i arbete. Men det räcker inte att få ett jobb utan nyanlända ska naturligtvis arbeta med sådant som motsvarar deras utbildning och kompetens, säger ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson.

– För personer som kommer till Sverige med en utländsk utbildning kan möjligheten att komplettera den vara avgörande för etablering på den svenska arbetsmarknaden, fortsätter Helene Hellmark Knutsson.

De nya kompletterande utbildningarna riktar sig till personer med utländsk examen och motsvara högst två års heltidsstudier. Utbildningarna ska nu utformas av respektive lärosäte. Vid dimensioneringen av utbildningarna kommer hänsyn att tas till lärosätenas förutsättningar att tillhandahålla högkvalitativ utbildning och behovet att trygga kompetensförsörjningen inom områden där det i dag råder brist på utbildad arbetskraft.

Dagens regeringsbeslut är ytterligare ett steg i regeringens satsning på att bygga ut de kompletterande utbildningarna för personer med avslutad akademisk utbildning. Den 30 juni beslutade regeringen att ge uppdrag till Lunds universitet och Umeå universitet att starta kompletterande utbildningar för läkare, till Uppsala universitet för apotekare och receptarier och till Malmö högskola för tandläkare.

Regeringen ökade anslagen till de kompletterande utbildningarna med 25 miljoner kronor under 2016. 2017 tillförs de årliga anslagen 75 miljoner kronor och 2018 ytterligare 220 miljoner kronor. Utbildningsdepartementet kommer att föra en dialog med lärosätena i fråga om utbildningarnas dimensionering. När det gäller de utbildningarna som finns i dag rör det sig om alltifrån 30 till 500 platser per utbildning.

– Många människor med utländsk utbildning har sökt sig till Sverige. Vårt samhälle måste bli ännu bättre på att ta tillvara på den utbildning och kunskap de tar med sig. Regeringens satsningar kompletterande utbildningar för personer med utländsk högskoleutbildning är viktiga steg i den riktningen, avslutar Helene Hellmark Knutsson.

Lärosäten som får i uppdrag att bygga upp utbildningen

 • Apotekare Göteborgs universitet
 • Arkitekter Kungl. Tekniska högskolan. Även Chalmers tekniska högskola får möjlighet att bygga upp kompletterande utbildning.
 • Barnmorskor Karolinska institutet
 • Biomedicinska analytiker Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Högskolan Kristianstad
 • Ekonom Lunds universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Högskolan Dalarna, Högskolan i Halmstad
 • Fysioterapeut Karolinska institutet
 • Ingenjörer Lunds universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet. Även Chalmers tekniska högskola får möjlighet att bygga upp kompletterande utbildning.
 • Psykologer Uppsala universitet, Lunds universitet, Umeå universitet
 • Sjuksköterskor Luleå tekniska universitet, Linnéuniversitetet, Högskolan i Gävle
 • Socionomer Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Malmö högskola
 • Systemvetare Lunds universitet, Högskolan Dalarna

Cision News

Post Comment