​Uppsalahem avbröt förhandlingarna – nu får hyresgästerna betala

Kategori:
Date: 13 oktober, 2019

När Hyresgästföreningen inte godtog Uppsalahems yrkande om 3,5 procents hyreshöjning, som var regionens högsta, valde Uppsalahem att lämna förhandlingsbordet och hänskjuta frågan till det partssammansatta tvistlösningsorganet Hyresmarknadskommittén (HMK). Parterna i HMK kunde inte enas om en nivå för hyreshöjningarna utan lät tillsätta en oberoende ordförande som nu har avgjort frågan. Beskedet innebär att hyrorna i genomsnitt höjs med 2,25 procent från den 1 september vilket är den högsta höjningen i Uppsala län under 2019. Eftersom höjningen träder i kraft först den 1 september istället för den 1 juli som Uppsalahem yrkat på, motsvarar höjningen i snitt 1,93 procent på helåret.

Det blir nu Uppsalahems hyresgäster som får betala, inte bara en av landets högsta hyreshöjningar utan också en retroaktiv hyreshöjning. Hyresgästföreningen menar att bolaget under förhandlingarna inte har kunnat redogöra för anledningen till den begärda hyreshöjningen.

Det ligger i Hyresgästföreningens uppdrag att analysera, granska och ifrågasätta det underlag som bolaget redovisar som grund för sitt yrkande. Men istället för att svara på Hyresgästföreningens frågor valde bolaget att istället stranda förhandlingen

– Vi beklagar att Uppsalahem valde att lämna förhandlingarna utan att alla förhandlingsmöjligheter var uttömda och vi beklagar även utfallet från Hyresmarknadskommittén. Detta eftersom Uppsalahem har en stark ekonomi och redan innan årets hyreshöjning hade en av landets högsta hyresnivåer, säger Mikael Lindblom, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

Det aktuella beslutet ligger i nivå med övriga beslut från HMK. Det är enligt Hyresgästföreningen svårt att tolka det på annat sätt än att den oberoende ordföranden inte fullt ut har tagit hänsyn till de förutsättningar och behov som gäller för just Uppsalahem.

Den nu fastslagna hyreshöjningen innebär en hyreshöjning på över 200 kronor för en normallägenhet om 77 kvadratmeter. För en större nyproducerad lägenhet blir höjningen betydligt högre, upp till 400 kronor per månad. Höjningen ska dessutom betalas retroaktivt från den 1 september vilket gör att smällen för hyresgästerna blir ännu större.

-Höjningen blir en betydande summa varje månad för många hyresgäster. Att motiven för hyreshöjningen dessutom är oklara gör det hela än mer svårsmält, säger Mikael Lindblom.

Med avgörandet från HMK är det nu dags att göra ett bokslut över 2019 års förhandlingar.

-Nu blickar vi framåt mot ett nytt år med väl underbyggda och konstruktiva förhandlingar som bedrivs mellan parterna vid förhandlingsbordet. Med fortsatt låga räntor, en vikande konjunktur och blygsamma kostnadsökningar ser vi att överenskommelserna för 2020 kommer att hamna på en lägre nivå jämfört med 2019, säger Hyresgästföreningens förhandlingsstrateg Mårten Gulin.

angle-downcrossmenu