Anna-Karin Celsing blir stiftelsedirektör hos Anders Wall