Nyheter

​Anna-Karin Celsing blir stiftelsedirektör hos Anders Wall

​Anna-Karin Celsing blir stiftelsedirektör hos Anders Wall

Den 1 september tillträder Anna-Karin Celsing en nyinrättad tjänst som stiftelsedirektör för de stiftelser där Anders Wall idag är ordförande. De största stiftelserna – Kjell och Märta Beijers Stiftelse och Anders Walls Stiftelser – delar årligen ut mångmiljonbelopp i bidrag till forskning och utbildning, kultur och entreprenörskap.

Anna-Karin Celsing är bl.a. ordförande i SVT:s styrelse, ledamot i Kungliga Operans styrelse och dessutom styrelseledamot i ett antal företag inom den finansiella sektorn, där hon under hela sin karriär arbetat med analys, kommunikation och förändringsarbete.

I det nya uppdraget som stiftelsedirektör för Wall-Beijer-stiftelserna ingår att leda, utveckla och ytterligare synliggöra stiftelsernas verksamhet.

– Wall-Beijer-stiftelserna har under många år lämnat väsentliga bidrag till områden som står mig nära. Stiftelsernas betydelse för unga forskare, kulturutövare och entreprenörer kan inte nog betonas. Jag känner mig hedrad att ha getts förtroendet att tillsammans med stiftelsernas medarbetare och styrelser ytterligare utveckla detta arbete, säger Anna-Karin Celsing.

– Vi är mycket glada att välkomna Anna-Karin Celsing som vår stiftelsedirektör, säger Anders Wall. Jag är övertygad om att hon, med sin gedigna bakgrund inom såväl finans- som kultursektorn, är rätt person att leda stiftelsernas verksamhet.

Övriga stiftelser för vilka Anna-Karin Celsing blir stiftelsedirektör är Konsul Th C Berghs Stiftelse och Kjell Beijers 80-årsstiftelse, där Johan Wall är ordförande, samt Stiftelsen Anders Walls professur i entreprenörskap med Hans Dalborg som ordförande.

www.wallstiftelsen.se finns en längre intervju med Anna-Karin Celsing.

Post Comment